Tillsammans hittar vi en lösning.

Vi har sammanställt svar på vanliga frågor till kunder som har fått en faktura från oss

Vanliga frågor

SweetPay skickar fakturan enligt de kontaktuppgifter som angivits i samband med beställningen/köpet. Om du inte har mottagit någon faktura är det viktigt att du kontaktar vår kundtjänst så att vi kan skicka en ny faktura med uppdaterade kunduppgifter.

I det fall du mottar en faktura vars innehåll du inte känner igen uppmanar SweetPay dig att kontakta det företag som står som leverantör av produkt/tjänst angivet på fakturan. Ta skyndsamt del av vilka uppgifter som är registrerade samt hur fakturaköpet är bekräftat. Kontaktuppgifterna till företaget/butiken finner du i mitten av fakturan. SweetPay kan pausa en faktura under utredning.

I samband med att vi mottar en betalning skickas en bekräftelse ut per e-mail. I det bekräftelsemailet finner du även uppgifter om ett eventuellt kvarstående belopp på fakturan.

SweetPay hanterar endast fakturor för våra kunders räkning, inte leveranser eller reklamationer. En faktura skapas i samband med att en beställning läggs. Då faktura och varor skickas separat kan det leda till att endera kommer något efter. Vid fel eller uteblivna varor/tjänster kontakta direkt företaget där beställning gjorts. Kontaktinformation finns förtryckt på fakturan.

Ja, vi tar alltid en kreditupplysning på fakturakunder genom en mikroupplysning, där bl.a. din betalförmåga bekräftas samt att namn och adress är kopplat mot personnummer.

Ett nekat köp kan bero på flera olika saker men främsta anledningen brukar vara att du som kund inte uppfyller något av nedanstående kriterier som krävs för att kunna genomföra ett fakturaköp. Anledningar till ett nekat köp kan vara följande:

  • Överstiger butikens maxbelopp för faktura/delbetalning
  • Ålder, kunden måste vara över 18 år
  • Inkomst, en årsinkomst på minst 177 000 kr
  • Medborgarskap, kunden måste ha svenskt medborgarskap

Det är viktigt att se över företagets returvillkor och köpeavtal. Kontakta företaget där varan köpts för en retursedel. Företagets kontaktinformation finns med mitt på fakturan. SweetPay kan vara behjälpliga med att pausa fakturan och registrera en retur. 

Detta beror sannolikt på att själva betalningen inkommit efter förfallodatum. Kontrollera förfallodatum på originalfakturan, att du betalat till rätt mottagare och att OCR-nummer stämmer. När en betalning görs efter förfallodatumet kommer du behöva betala en påminnelseavgift plus eventuell dröjsmålsränta. 

När du mottagit ett inkassokrav beror det sannolikt på att din betalning uteblivit för en eller flera fakturor efter det att påminnelser förfallit. Vänligen kontakta SweetPays kundtjänst om det finns oklarheter kring fakturan. 

Om du inte hittade svaret på din fråga, vänligen kontakta vår kundtjänst.