SweetPay Fakturaservice

Vi strävar alla efter att bli effektivare idag, konkurrensen är hård i många branscher och fokus behöver läggas på kärnverksamhet istället för utskick och uppföljning av fakturor. Att bevaka och hantera kundfordringar är idag väldigt tidskrävande för många företag och frustrerande när betalningar inte sker i tid. Med Sweetpay Fakturaservice låter ni oss skicka ut era fakturor och vi följer upp dem åt er.

När man lägger ut fakturaservicen på extern part är det bevisat att kunderna betalar snabbare, vilket ökar er likviditet i bolaget. Vår personal har lång erfarenhet inom betallösningar och vi bemöter era kunder med högsta professionalism. Att ni ska få betalt i tid och ha en fortsatt lång och givande relation med era kunder ser vi som en självklarhet.


Varför SweetPay Fakturaservice?


Hur fungerar SweetPay
Fakturaservice?

  • Betalningsvillkoren kommer ni överens om med era kunder. Ni väljer själva vilka fakturor ni vill att vi administrerar.
  • Ni kan skicka in filer till oss per mail, ladda upp dem på ditt SweetPay eller integrera emot vårt API.
  • Vi skapar fakturor, skickar ut dem per post, mail eller sms och följer upp.
  • När era kunder betalat oss gör vi en utbetalning till av er anvisat bankkonto, bankgiro eller postgiro.

Det händer givetvis att kunder inte betalar på förfallodatum och då skickar vi ut påminnelser och kontaktar kunderna per telefon eller mail. Ni kan genom att logga in på SweetPay alltid följa kundernas fakturaflöden för att se var i processen era kunder befinner sig idag. Uteblir betalningarna så fortsätter vi driva processen genom vårt helägda dotterbolag Delta inkasso. Vi vill försäkra oss om att dina kunder tas väl omhand genom hela kreditkedjan.

SweetPay has a rich set of APIs. Pick the one
relevant for your purposes below.